Termos de uso e política de privacidade

En base ao establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, informámoslle de que está facilitando os seus datos de carácter persoal ao Concello de Narón, propietario desta web e responsable do tratamento dos mesmos.

Polo tanto á entidade responsable do tratamento dos datos é o Concello de Narón, con CIF: P1505500G e os seguintes datos:

  • Dirección: Praza de Galicia, s/n – 15570, Narón, A Coruña
  • Teléfono: 981337700
  • • Correo electrónico: naron@naron.es
  • Sele electrónica: sedeelectronica.naron.es
  • Correo electrónico do delegado de protección de datos: protecciondedatos@naron.es

1. FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os datos recopilados serán únicamente os detallados no formulario de contacto e no formulario de inscricións desta web.

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

  • • Xestionar a navegación a través do Sitio Web.
  • Xestionar o servizo de inscricións ao GULLIVER FEST.
  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relación que a ENTIDADE manteña con vostede.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode conlevar que non sexa posible xestionar as súas peticións a través do formulario de contacto ou de inscricións.

No caso de que nos aporte Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilizarase de ter informado e obter o consentimento destes para ser aportados.

2. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A lexitimación basease no consentimento que vostede nos outorga ao facer clic no botón “Acepto os termos de uso e política de privacidade”.

3. DESTINATARIOS DE CESIÓNS

Os datos recollidos non se cederán a terceiros, salvo obligación legal.

4. DEREITOS

Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional que o Concello de Narón pon á súa disposición na seguinte dirección.

Estes dereitos poderás exercerse a través da comunicación no seguinte correo: protecciondedatos@naron.es